Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

 

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys, nurodyti Įrenginio priėmimo akte, ir duomenys apie Jums suteiktas paslaugas yra tvarkomi UAB „Servisa ICT“, į. k. 300586363, adresas J. Žemgulio g. 6-1, Kaunas (toliau – „Bendrovė“) bei įrenginio gamintojo klientų duomenų bazės administravimo tikslais bei siekiant suteikti Jūsų užsakytas paslaugas.

 

Jums sutikus, Jūsų pateikti duomenys Bendrovės ir įrenginio gamintojo taip pat gali būti tvarkomi paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.

 

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek yra reikalinga jų tvarkymo tikslams pasiekti.

 

Jeigu nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę el.paštu info@servisaict.lt, ir/arba įrenginio gamintoją Priede Nr. 1 nurodytas kontaktiniais duomenimis. Taip pat dėl Jūsų teises pažeidžiančio asmens duomenų tvarkymo galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Daugiau informacijos apie taikomas Jūsų asmens duomenų tvarkymo taisykles rasite Bendrovės Klientų asmens duomenų tvarkymo politikoje, esančioje Bendrovės Klientų aptarnavimo vietose ir www.servisaict.lt, bei Priede Nr. 1 nurodytuose šaltiniuose.

 

Su aukščiau pateikta informacija susipažinau ir sutinku, kad mano Įrenginio priėmimo perdavimo akte nurodyti duomenys būtų tvarkomi Bendrovės ir įrenginio gamintojo paslaugų teikimo ir klientų aptarnavimo kokybės vertinimo tikslais.

 

 

 

Priedas Nr. 1

 

Žemiau pateikiame UAB „Servisa ICT“ aptarnaujamų įrenginių gamintojų kontaktiniai duomenys, nuorodos į Privatumo Politiką, kitos specialios sąlygos dėl asmens duomenų apsaugos.

 

APPLE – Privatumo politika https://www.apple.com/legal/privacy/lt/

Kontaktiniai duomenys:

Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,T23 YK84, Airija

El.p. privacyeurope@apple.com

 

ASUS – Privatumo politika https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy

Kontaktiniai duomenys:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Personal Data Protection Committee

15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan

El.p. privacy@asus.com

 

Ar žinote, kad...

  • Pagal įstatymus garantija galioja tik pateikus įsigijimo dokumentą (kasos aparato čekį, pirkimo išsimokėtinai sutartį, sąskaitą-faktūrą ar kt.).
  • Aušinimo sistemos profilaktiką bei remontą garantinio aptarnavimo (remonto) metu atliekame nemokamai. Patikėkite savo įrenginį profesionalams.
  • Kai kurie korpuso pažeidimai garantiniu laikotarpiu yra šalinami nemokamai.
  • Kiekvieno garantinio remonto metu testuojami VISI kompiuterio komponentai.
  • Instaliavimo ir derinimo darbai serviso centre gali būti atliekami tik legaliai įsigytai programinei įrangai!
  • Nei gamintojas, nei serviso centras neatsako už galimą informacijos praradimą atliekant serviso darbus. Periodiškai darykite svarbios informacijos kopijas į išorinę laikmeną.
  • Baterija yra eksploatacinė medžiaga, kuriai taikomas ribotas garantijos terminas. Natūralus talpumo praradimas nėra laikomas gedimu.

Garantinio serviso paslauga

Garantinio serviso paslauga Jums patogiu metu ir patogioje vietoje.

Sekite mus